ΕΛ.ΚΑ.Μ.Α.Σ.
           
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
                 
gr en 11111
                   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΕΛ.ΚΑ.Μ.Α.Σ.-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία ΕΛ.ΚΑ.Μ.Α.Σ. – Σπύρος Κουμπούρης & Σία Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1977.
Τα αρχικά της σημαίνουν ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.
Σε λίγα χρόνια από την ίδρυσή της είχε κατακτήσει μεγάλο μέρος της ελληνικής αγοράς και αργότερα δραστηριοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και στο εξωτερικό (Βαλκάνια, Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική κ.λ.π.)
Συμβαδίζοντας με τις ανάγκες της αγοράς αρχικά κατασκεύασε ολοκληρωμένα συγκροτήματα μηχανημάτων αυτόματης συσκευασίας σε εύκαμπτα υλικά (φάκελο) προϊόντων σε μορφή κόκκων (ογκομετρικά) και σκόνης (δοσομετρικά).
Αργότερα προχώρησε στην κατασκευή ζυγιστικών και μετρητικών συστημάτων για προϊόντα που απαιτούν ζύγιση ή μέτρηση και μεγαλύτερη ακρίβεια στο βάρος.
Τα τελευταία χρόνια, ανοίγοντας νέους ορίζοντες, κατασκεύασε αυτόματα μηχανήματα συσκευασίας σε πλαστικό σκεύος (tray sealers) και κονσέρβα (seamers) τα οποία σε συνδυασμό με τα καθιερωμένα πλέον συστήματα πληρώσεως , αναβατόρια και μεταφορικές ταινίες εντάχθηκαν με μεγάλη επιτυχία σε πολλές και διαφορετικές γραμμές παραγωγής.
Η ΕΛ.ΚΑ.Μ.Α.Σ. εστιάζει στην συνεχή βελτίωση των μηχανημάτων της, στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και την παρουσίαση καινοτομιών. Όλα τα παραπάνω την έχουν οδηγήσει στη θέση μιας από τις δυναμικότερες εταιρείες στο χώρο της στην Ελλάδα, ικανής να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της με συνέπεια και υπευθυνότητα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ με βάση:

 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 
ΝΕΑ

 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ