ΕΛ.ΚΑ.Μ.Α.Σ.
           
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
                 
gr en 11111
                   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η 40ετής παρουσία μας στο χώρο της συσκευασίας, μας έχει εξασφαλίσει την εμπειρία και τεχνογνωσία που απαιτείται για να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας, όχι μόνο με τα καθιερωμένα συγκροτήματα συσκευασίας που κατασκευάζουμε, αλλά και με εξατομικευμένες προτάσεις και λύσεις.
Αναλαμβάνουμε να μελετήσουμε τις ανάγκες συσκευασίας του κάθε προϊόντος και να προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις ή να εντάξουμε τα μηχανήματα που κατασκευάζουμε σε ήδη υπάρχοντα συγκροτήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας για άριστη συντήρηση του συσκευαζόμενου προϊόντος με παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου συσκευασίας του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ με βάση:

 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 
ΝΕΑ

 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ