ΕΛ.ΚΑ.Μ.Α.Σ.
           
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
                 
gr en 11111
                   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΛΗ

     
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ με βάση:

 

     
  ΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

     
  ΦΑΚΕΛΟΥ

 

     
  ΚΥΠΕΛΛΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

     
  ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ

 

     
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΣΗΣ

 

     
  ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ

 

     
  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

     
  ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ

 

     
  ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

     
  ΤΥΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

     
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΜΙΚΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ KSM 400
     
ΝΕΑ

 

     
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ