ΕΛ.ΚΑ.Μ.Α.Σ.
           
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
                 
gr en 11111
                   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

KSM 400

ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 200 mm ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 270 mm

     
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ με βάση:

 

     
  ΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

     
  ΦΑΚΕΛΟΥ

 

     
  ΚΥΠΕΛΛΟΥ

 

KSM 500

ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 200 mm ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 370 mm

     
  ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ

 

     
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΣΗΣ

 

     
  ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ

 

     
  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

 

KSM 800

ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 370 mm ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 550 mm

     
  ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ

 

     
  ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

     
  ΤΥΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

     
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

KSM 500 INCLINED

ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 200 mm ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 370 mm

     
ΝΕΑ

 

     
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

     
       

 

     
       

 

KSM 1000

ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 370 mm ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 750 mm