ΕΛ.ΚΑ.Μ.Α.Σ.
           
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
                 
gr en 11111
                   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΜΕ ΚΛΑΠΕΤΑ

     
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ με βάση:

 

     
  ΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

     
  ΦΑΚΕΛΟΥ

 

     
  ΚΥΠΕΛΛΟΥ

 

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ

     
  ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ

 

     
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΣΗΣ

 

     
  ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ

 

     
  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

 

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΓΡΩΝ

     
  ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ

 

     
  ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

     
  ΤΥΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

     
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΜΟΝΟ ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΝΑ ΔΟΝΗΤΙΚΟ KSM W/T I-I
     
ΝΕΑ

 

     
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

     
       

 

     
       

 

ΔΙΠΛΟ ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΔΥΟ ΔΟΝΗΤΙΚΑ KSM W/T ΙI-IΙ
     
       

 

     
       

 

     
       

 

     
       

 

ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΟΝΗΤΙΚΑ 11111111 KSM W/T IV-IV