ΕΛ.ΚΑ.Μ.Α.Σ.
           
PACKAGING MACHINES
                 
gr en 11111
                   
THE COMPANY

 

Packaging in overcup with plastic spoon and aluminum foil:

     
MACHINES by:

 

     
  MACHINE TYPE

 

     
  PACKAGING FIELDS

 

     
  PACKAGING TYPE

 

     
  PILLOW ENVELOPE

 

KSM RTSPA 700 compact
     
  SIDE GUSSET ENVELOPE

 

     
  ENVELOPE WITH TAPE

 

     
  VACUUM ENVELOPE

 

     
  QUADSEAL ENVELOPE

 

     
  ENVELOPE WITH VALVE

 

     
  ENVELOPE WITH EUROSLOT

 

     
  QUADSEAL WITH HAND HOLE

 

     
  CUP WITH AL.FOIL AND SPOON

 

     
  SIMPLE TRAY

 

     
  TRAY WITH CAP

 

     
  CAN

 

     
SERVICES

 

     
NEWS

 

     
CONTACT