ΕΛ.ΚΑ.Μ.Α.Σ.
           
PACKAGING MACHINES
                 
gr en 11111
                   
THE COMPANY

 

Choose packaging type

     
MACHINES by:

 

     
  MACHINE TYPE

 

     
  PACKAGING FIELDS

 

     
  PACKAGING TYPE

 

     
  PILLOW ENVELOPE

 

SIMPLE ENVELOPE
     
  SIDE GUSSET ENVELOPE

 

     
  ENVELOPE WITH TAPE

 

     
  VACUUM ENVELOPE

 

     
  QUADSEAL ENVELOPE

 

SIDE GUSSET ENVELOPE
     
  ENVELOPE WITH VALVE

 

     
  ENVELOPE WITH EUROSLOT

 

     
  QUADSEAL WITH HAND HOLE

 

     
  CUP WITH AL.FOIL AND SPOON

 

ENVELOPE WITH TAPE
     
  SIMPLE TRAY

 

     
  TRAY WITH CAP

 

     
  CAN

 

     
SERVICES

 

     
NEWS

 

VACUUM ENVELOPE
     
CONTACT
 

 

     
       

 

     
       

 

     
       

 

QUADSEAL ENVELOPE
     
       

 

     
       

 

     
       

 

     
       

 

ENVELOPE WITH VALVE
     
       

 

     
       

 

     
       

 

     
       

 

ENVELOPE WITH EUROSLOT
     
       

 

     
       

 

     
       

 

     
       

 

QUADSEAL ENVELOPE WITH HAND HOLE AND AMPLIFICATION
     
       

 

     
       

 

     
       

 

     
       

 

CUP WITH ALUMINUMFOIL AND PLASTIC SPOON
     
       

 

     
       

 

     
       

 

     
       

 

SIMPLE TRAY
     
       

 

     
       

 

     
       

 

     
       

 

TRAY WITH CAP
     
       

 

     
       

 

     
       

 

     
       

 

CAN