ΕΛ.ΚΑ.Μ.Α.Σ.
           
PACKAGING MACHINES
                 
gr en 11111
                   
THE COMPANY

 

Envelope with four vertical seals.

Choose machine according to the empty envelope's dimensions.

 

     
MACHINES by:

 

     
  MACHINE TYPE

 

     
  PACKAGING FIELDS

 

     
  PACKAGING TYPE

 

     
  PILLOW ENVELOPE

 

ENVELOPE'S MAXIMUM

DIM. 350mm X 150mm

HEIGHT 750 mm

     
  SIDE GUSSET ENVELOPE

 

     
  ENVELOPE WITH TAPE

 

     
  VACUUM ENVELOPE

 

     
  QUADSEAL ENVELOPE

 

     
  ENVELOPE WITH VALVE

 

     
  ENVELOPE WITH EUROSLOT

 

     
  QUADSEAL WITH HAND HOLE

 

     
  CUP WITH AL.FOIL AND SPOON

 

     
  SIMPLE TRAY

 

     
  TRAY WITH CAP

 

     
  CAN

 

     
SERVICES

 

     
NEWS

 

     
CONTACT