ΕΛ.ΚΑ.Μ.Α.Σ.
           
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
                 
gr en 11111
                   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Κάθετη μηχανή συσκευασίας ευαίσθητων και εύθραυστων προϊόντων σε εύκαμπτα υλικά.

Λειτουργεί ως εξής:

-Παραλαμβάνει καθορισμένη δόση προϊόντος από το σύστημα καθορισμού δόσης.
-Δίνει στο υλικό συσκευασίας μορφή φακέλου.
-Γεμίζει το φάκελο με την καθορισμένη δόση του προϊόντος.
-Τον σφραγίζει.
-Τον κόβει και
-Τον παραδίδει στη μεταφορική ταινία του συγκροτήματος για να μεταφερθεί σε σημείο επιλογής του χρήστη.

Αποτελείται από τα εξής επί μέρους συστήματα:

-Σύστημα ξετυλίγματος ρολού υλικού συσκευασίας το οποίο ελέγχεται από φωτοκύτταρο στίγματος και παλμογεννήτρια.
-Σύστημα αυξομείωσης κλίσης του βασικού μηχανισμού της συσκευαστικής από 0 – 45 μοίρες.
-Σύστημα διαμόρφωσης του υλικού συσκευασίας (διαμορφωτής φακέλου).
-Σύστημα κάθετης σιαγώνας συγκόλλησης, σύνθετων και μη σύνθετων υλικών, για τη δημιουργία της κάθετης κόλλησης του φακέλου.
-Σύστημα οριζόντιων σιαγώνων συγκόλλησης, σύνθετων και μη σύνθετων υλικών, και κοπής, για την δημιουργία της οριζόντιας κόλλησης και την κοπή του έτοιμου φακέλου.
-Ηλεκτρολογικό πίνακα ελέγχου με οθόνη αφής από όπου γίνονται όλες οι ρυθμίσεις.

   
ΓΕΝΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ με βάση:

 

 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  ΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  ΦΑΚΕΛΟΥ

 

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ
  ΚΥΠΕΛΛΟΥ

 

       
  ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ

 

     
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΣΗΣ

 

     
  ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ

 

     
  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

 

       
  ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ

 

     
  ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

     
  ΤΥΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

     
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

       
ΝΕΑ

 

     
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ